Phong Lan

tin tức

Den. Primulinum

Phong lan Den. Primulinum mọc thành chùm nhiều nhánh dài buông thõng xuống, cánh hoa màu hồng và chiếc môi trắng trinh nguyên.
SẢN PHẨM KHÁC